Stichtingdoel

Wij verzamelen, laden en transporteren zelf humanitaire hulp naar hulpbehoevende landen. Op dit moment hebben we een vaste vriendschap met Romny in Oekraïne en we voorzien meerdere provincies, vanuit Romny oblast Sumy, van hulpgoederen.

     

Onze rijkweidte is niet beperkt tot Oost Europa alleen. Naast het brengen van humaitaire hulp is het bevorderen van maatschappelijk welzijn, het verbeteren van de zelfredzaamheid, het voorkomen van sociaal isolement en het stimuleren van de integratie in het dagelijks leven van mensen in Oekraine en/of Oost Europa een belangrijk doel waar we helpen waar mogelijk door aanwezigheid of hulp op afstand.

Wij aanvaarden erfstellingen onder het voorrecht van boedelbeschrijvingen en al hetgeen in de ruimste zin één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

De stichting beoogt geen winst te maken, naast het behouden van een reservebedrag worden alle financiële bijdragen aangewendt voor diesel en reis en verblijf of aanschaf van hulpgoederen..