Reisverslagen Meierijstad Helpt

 

REIS 7 – 2019:  vertrek 3 oktober

De voorbereidingen zijn begonnen: de datum staat vast en Harry, Adriaan, Hans en Tom gaan met 2 opleggers naar Romny. Deze keer vergezeld van een ambulance van WensAmbulance Brabant met 4 passagiers.

Na de vakantie zal het laden weer beginnen, waar het nu nog voornamelijk neerkomt op verzamelen van hulpgoederen.

REIS 6 – 2019: vertrek 11 april

Op 9 maart zijn we begonnen met het laden voor de voorjaarsrit naar Romny. We staan op een keerpunt: we hebben 2 opleggers in eigendom wat bijdraagt aan de continuïteit van de hulptransporten. Op dit moment is het besluit genomen dat we zelfs met 3 combinaties gaan. Er zijn zoveel spullen dat zowel Romny als Soemy van hulpgoederen voorzien kunnen worden.

Deze keer hebben we 3 opleggers kunnen brengen met als nieuwigheid een tweetal inventartissen voor een gymzaal: bokken, paarden, kasten, banken, klimrekken, trampolines, korfbalbaskets en baskets.

Uitzonderlijk was ook dat we 5 nieuwe koelkasten/vrieskasten konden schenken aan de stichting D.A.R. in Romny. De ontwikkeling van de samenwerking is verder verbeterd omdat we hebben kunnen delen wat een energie en geld een enkel transport kost. Romny zal ons in de toekomst zo veel als mogelijk voorzien van de benodigde diesel voor de terugweg. Ook kregen we adviezen terug om voortaan een andere grensovergang te kiezen. Het volgende transport dat op 3 oktovber 2019 vertrekt, zal zuidelijker de Pools-Oekraïnse grens gaan passeren. De route is op GOOGLE EARTH verkend en de benodigde hotels zijn inmiddels geboekt. Volgend transport zal er ook een ambulance meegaan die wordt geschonken door WensAmbulance Brabant, zij gaan deze keer zelf mee om de ambulance te brengen en te zien wat er de afgelopen 5 jaar bereikt is. Komende 31 december hebben we ons 5 jarig bestaan en hopen dit op gepastge wijze te vieren: zo veel mogelijk hulpgoederen naar onze vrienden in Romny

.

Het meest heuglijke feit is het 85e hulptransport dat Hans Nieuwkamp heeft gedaan, klein begonnen met hulptranporten naar Polen en uiteindelijk de 85e keer inmiddels naar Romny in Oekraïne.

 

 

REIS 5 – 2018: vertrek 8 november

 

  

   

REIS 4 – 2018: vertrek 23 maart

  

  

 

 

 

 

VOORBEREIDING REIS 4 – 2018: vertrek 23 maart

Afgetopt tot 25 Ton totaal

 

De twee opleggers zijn vol en kunnen gewogen worden: papieren op orde maken en laatste puntje op de i

 

Deze keer veel medische spullen voor Romny.

 

De ploeg heeft even pauze bij het verplaatsen van de hulpgoederen naar de opslag.

 

Inzameling bij de mensen thuis met de bakwagen van bakkerij Bekkers.

 

Herorganiseren loods in Deurne “Leven voor Leven”.

FOTO’S REIS 3 – 2017

De losploeg van de Landbouwhogeschool.

 

De uitreiking van de dankbetuiging regio Soemy.

 

De drie musketiers.

 

Volgeladen met 3 x 30 Ton.

 

Alles in het volle magazijn.

 

Openbaar vervoer in Kiev.

 

Het team: Frans, Adriaan, Eric, Tom, Ron en Hans geflankeerd door Lambert van Nistelrooij.

 

Hollands glorie in Romny.

 

Bij de Gouverneur in Soemy.